top of page

บริการถ่ายรูป   

ภาพนิ่่ง วีดิโอ และ LIVE

จากประสบการณ์การให้บริการถ่ายภาพตั้งแต่ปี 2008 ทำให้เรารังสรรค์ผลงาน จากการเรียนรู้ความต้องการ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานแต่ละชิ้น จนเกิดความเชี่ยวชาญเป็นเนื้อเดียวกัน

เราพร้อมให้คำปรึกษา

ถ่ายภาพสินค้า

Product Packshot

ถ่ายภาพ อาหาร ทำเมนู สะดวก รวดเร็ว มืออาชีพ ช่างภาพและทีมกราฟฟิก ด้วยประสบการณ์และความ เข้าใจ ขั้นตอนนำภาพไปใช้และ การออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ชิ้นเดียว(Packshot) หรือ จัดพร็อพ(Prop) สวยงาม น่าทาน