top of page

FOOD & MENU

ถ่าย อาหาร ทำเมนู

ยินดีให้บริการถ่ายภาพ อาหาร เมนู สะดวก รวดเร็ว มืออาชีพ ช่างภาพและทีมกราฟฟิก ประสบการณ์ 10 ปี (เริ่ม 2008) เข้าใจ ขั้นตอนนำภาพไปใช้และ การออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ชิ้นเดียว(Packshot) หรือ จัดพร็อพ(Prop) สวยงามน่าทาน

Design

การออกแบบ

เพราะเราเข้าใจ  จากประสบการณ์ การ การนำภาพสื่อไปใช้งานต่างๆ การพิมพ์ การออกแบบ    จึงทำให้ เราคิดคนค้นหา ขบวนการที่ รวดเร็วในการนำภาพไปใช้ จึงเป็นที่มาของการได้ภาพทันที

Themushroomgallery_ถ่ายอาหารทำเมนู_3.jpg

ถ่าย อาหาร ทำเมนู

FOOD & MENU

ติดต่อ สอบถาม ถ่ายงาน

Line  : @themushroomgallery

Tel :    065 031 4344