top of page

FOOD & MENU

ถ่าย อาหาร ทำเมนู

ยินดีให้บริการถ่ายภาพ อาหาร เมนู สะดวก รวดเร็ว มืออาชีพ ช่างภาพและทีมกราฟฟิก ประสบการณ์ 10 ปี (เริ่ม 2008) เข้าใจ ขั้นตอนนำภาพไปใช้และ การออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ชิ้นเดียว(Packshot) หรือ จัดพร็อพ(Prop) สวยงามน่าทาน